Antwoord:

De prijzen van rusthuizen zijn inderdaad onbetaalbaar hoog. De PVDA heeft een globale pensioenvisie. Naast een verhoging van het minimumpensioen willen wij het pensioen van alle werknemers versterken: berekening op 75 procent van het gemiddeld loon in plaats van de huidige 60 procent. Onze pensioenen zijn immers de laagste van West-Europa en er is geen enkele goede reden voor om dat zo te houden. Ook de prijzen van de rusthuizen willen we aanpakken met een maximumfactuur die nooit hoger mag zijn dan je pensioen.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.