Antwoord:

 

Het minimumpensioen van 1.500 euro netto in heel België invoeren kost 2,8 miljard euro. Dat is wel betaalbaar. Het is een politieke keuze. Alleen maken de establishmentspartijen andere keuzes, keuzes die veel meer geld kosten aan onze sociale zekerheid.

  • De taxshift van de regering-Michel kost onze sociale zekerheid 3,6 miljard euro per jaar. Waarom is dat wél betaalbaar en het minimumpensioen niet?
  • De regering-Michel beloofde dat ze multinationals zou verplichten minstens 7,5 procent belasting  te betalen op hun winsten. Vandaag is dat nog altijd minder dan 6 procent. De minimale belastingvoet voor multinationals optrekken naar 7,5 procent zou bijna 3 miljard opleveren. Waarom zijn eerlijke belastingen niet haalbaar?
  • Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Portugal geven in verhouding een vierde tot de helft meer uit aan de pensioenen van hun werknemers. Maar onze pensioenen zouden onbetaalbaar zijn?
  • In 2008 vond de regering 24 miljard voor de banken, waardoor de staatsschuld fors omhoog ging. Die schuld zijn wij nu nog steeds aan het afbetalen. Maar 2,8 miljard voor menswaardige pensioenen zou onvindbaar zijn?

Wij stellen drie concrete maatregelen voor om de 2,8 miljard voor de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto te betalen:

  • 1 miljard euro willen we halen bij de grote vermogens. Een miljonairstaks brengt 8 miljard euro op. Een deel daarvan gebruiken we om de pensioenen te verhogen.
  • 1 miljard euro halen we uit een doortastende aanpak van de grote fiscale fraude en belastingontwijking. Elk jaar wordt er voor meer dan 30 miljard euro aan belastingen ontdoken. Een groot deel daarvan verdwijnt naar belastingparadijzen.
  • 1 miljard euro willen we halen uit meer fatsoenlijke jobs met correcte sociale bijdragen. Volgens het Federaal Planbureau liepen de fiscale vrijstellingen en andere cadeaus voor grote bedrijven in 2018 al op tot 16,02 miljard euro. Geld dat eigenlijk naar de sociale zekerheid had moeten gaan, maar nu verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders. Een deeltje van dat geld willen wij investeren in hogere pensioenen.