1.500 euro netto pensioen? Allemaal goed en wel, maar...

Mooie voorstellen roepen veel vragen op. En die verdienen een antwoord. Onze pensioenspecialist Kim De Witte staat klaar om je die te bezorgen. Hieronder vind je alvast de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe gaan jullie dat betalen?

Antwoord:

Het minimumpensioen van 1.500 euro netto in heel België invoeren kost 2,8 miljard euro. Dat is wel betaalbaar. Het is een politieke keuze. Alleen maken de establishmentspartijen andere keuzes, keuzes die veel meer geld kosten aan onze sociale zekerheid.

  • De taxshift van de regering-Michel kost onze sociale zekerheid 3,6 miljard euro per jaar. Waarom is dat wél betaalbaar en het minimumpensioen niet?
  • De regering-Michel beloofde dat ze multinationals zou verplichten minstens 7,5 procent belasting  te betalen op hun winsten. Vandaag is dat nog altijd minder dan 6 procent. De minimale belastingvoet voor multinationals optrekken naar 7,5 procent zou bijna 3 miljard opleveren. Waarom zijn eerlijke belastingen niet haalbaar?
  • Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Portugal geven in verhouding een vierde tot de helft meer uit aan de pensioenen van hun werknemers. Maar onze pensioenen zouden onbetaalbaar zijn?
  • In 2008 vond de regering 24 miljard voor de banken, waardoor de staatsschuld fors omhoog ging. Die schuld zijn wij nu nog steeds aan het afbetalen. Maar 2,8 miljard voor menswaardige pensioenen zou onvindbaar zijn?

Wij stellen drie concrete maatregelen voor om de 2,8 miljard voor de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto te betalen:

  • 1 miljard euro willen we halen bij de grote vermogens. Een miljonairstaks brengt 8 miljard euro op. Een deel daarvan gebruiken we om de pensioenen te verhogen.
  • 1 miljard euro halen we uit een doortastende aanpak van de grote fiscale fraude en belastingontwijking. Elk jaar wordt er voor meer dan 30 miljard euro aan belastingen ontdoken. Een groot deel daarvan verdwijnt naar belastingparadijzen.
  • 1 miljard euro willen we halen uit meer fatsoenlijke jobs met correcte sociale bijdragen. Volgens het Federaal Planbureau liepen de fiscale vrijstellingen en andere cadeaus voor grote bedrijven in 2018 al op tot 16,02 miljard euro. Geld dat eigenlijk naar de sociale zekerheid had moeten gaan, maar nu verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders. Een deeltje van dat geld willen wij investeren in hogere pensioenen.

Hoe gaan jullie dat voor mekaar krijgen? Is de strijd voor 1.500 pensioen netto wel te winnen?

Antwoord:

Alles wat de werkende mensen vandaag aan sociale verworvenheden kennen, is afgedwongen door strijd van onderuit. Niets hebben ze cadeau gekregen: de betaalde vakantie, de 40-urenweek, de ziekteverzekering, de bescherming bij werkloosheid. Met strijd kunnen we wel degelijk 1.500 euro afdwingen. 

Dankzij actie van onderuit zijn de regerende partijen afgestapt van hun plan voor een pensioen met punten en hebben ze de turteltaks ingetrokken.

Tachtig procent van de Belgen steunt ons voorstel van een pensioen van 1.500 euro netto. Er is dus een groot draagvlak, alleen de establishment-politici die zelf 4.000 euro pensioen trekken, maken er geen werk van. Wij willen hen met meer dan 100.000 handtekeningen en acties opnieuw onder druk zetten.

Een rusthuis/mijn huis kost meer dan die 1.500 euro. Is dat niet te weinig?

Antwoord:

De prijzen van rusthuizen zijn inderdaad onbetaalbaar hoog. De PVDA heeft een globale pensioenvisie. Naast een verhoging van het minimumpensioen willen wij het pensioen van alle werknemers versterken: berekening op 75 procent van het gemiddeld loon in plaats van de huidige 60 procent. Onze pensioenen zijn immers de laagste van West-Europa en er is geen enkele goede reden voor om dat zo te houden. Ook de prijzen van de rusthuizen willen we aanpakken met een maximumfactuur die nooit hoger mag zijn dan je pensioen.

Hoelang moet je gewerkt hebben om die 1.500 euro netto te krijgen?

Antwoord:

40 jaar. Zowel mannen als vrouwen hebben recht op 1.500 euro netto pensioen na 40 jaar werken.

Mensen die weinig of niet gewerkt hebben, krijgen ook 1.500 euro?

Antwoord:

Wie 20 jaar gewerkt heeft, heeft recht op 20/40 x 1.500 euro = 750 euro pensioen netto. Wie 30 jaar gewerkt heeft, heeft recht op 30/40 x 1.500 euro = 1.125 euro pensioen netto. 

Wie tijdens zijn loopbaan ziek of onvrijwillig werkloos was of tijdskrediet nam voor de zorg van kinderen, ouders of familie, bouwt ook pensioenrechten op voor die jaren. Gelijkgestelde periodes, noemen ze dat. Die gaan wij natuurlijk niet afschaffen.

Is die 1.500 euro netto ook voor zelfstandigen?

Antwoord:

Ja. De PVDA stelt voor om ook kleine zelfstandigen een minimumpensioen van 1.500 euro netto te garanderen na een loopbaan van 40 jaar. De berekening gebeurt op de dezelfde manier als voor werknemers.

Is 1.500 euro minimumpensioen netto alleen voor mensen met een volledige loopbaan?

Antwoord:

Neen, niet alleen voor mensen met een volledige loopbaan. Wie bijvoorbeeld 35 jaar gewerkt heeft, heeft recht op 35/40 x 1.500 euro of 1.312,5 euro netto.

Waarom moet je je geboortedatum en adres invullen om te tekenen?

Antwoord:

We willen het voorstel officieel indienen bij het Federaal Parlement. De wet eist dat minstens 25.000 mensen zo’n voorstel steunen en dat die naast hun handtekening ook hun geboortedatum en adres vermelden.

Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?

Antwoord:

Nee. De PVDA wil dezelfde regeling voor mannen en vrouwen.

Wat is een burgerwet?

Antwoord:

Sinds mei 2019 kunnen ook gewone burgers een wetsvoorstel indienen bij het Parlement. Ze moeten daarvoor wel 25.000 handtekeningen inzamelen. Ze mogen hun wetsvoorstel zelf komen toelichten in het Parlement. Vroeger konden alleen verkozen politici een wetsvoorstel indienen.

Wat met mensen die chronisch ziek zijn of gehandicapt?

Antwoord:

Aan de huidige gelijkgestelde periodes veranderen we niets. Mensen die bijvoorbeeld 35 jaar hebben bijgedragen en vervolgens 5 jaar ziek zijn, die komen in ons voorstel aan een loopbaan van 40 jaar (35 effectieve en 5 gelijkgestelde jaren).

Moet er ook geen maximum pensioen komen?

Antwoord:

Ja, wij zijn voor een maximumpensioen. In onze sociale zekerheid zit een verzekeringslogica. Je betaalt een premie - bijdragen op je loon - en je verwerft daarmee pensioenrechten die in verhouding staan tot je loon. Wij zijn dus niet voor een gelijk pensioen voor iedereen, net zoals we niet zijn voor een gelijk loon voor iedereen. Verschillen mogen er zijn, maar binnen redelijke perken. Wij willen een menswaardig minimumpensioen van 1.500 euro netto en een maximumpensioen dat nooit hoger mag zijn dan twee keer het minimumpensioen. Dat is dus 3.000 euro netto. De pensioenen van ministers, parlementsleden en hoogste ambtenaren met hogere pensioenen dan die 3.000 euro netto, toppen we af.

Wat met de huidige sociale bijdragen op kleine pensioenen?

Antwoord:

Je betaalt op je pensioen een solidariteitsbijdrage en een bijdrage aan het RIZIV. De solidariteitsbijdrage stijgt met de omvang van je pensioen. De RIZIV-bijdrage is voor iedereen gelijk (ongeveer 3 procent). Wij zijn niet voor de afschaffing van die bijdragen, maar wel voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto.

Zal er nog veel overschieten als we op die 1.500 euro belastingen moeten betalen?

Antwoord:

Ja, want we gaan voor 1.500 euro minimumpensioen netto.

Wat verandert er voor mij als ik al gepensioneerd ben?

Antwoord:

Als je nu volgens mypension.be een pensioen hebt dat onder de 1.500 euro netto ligt en je hebt 40 jaar gewerkt, dan zal je pensioen worden opgetrokken naar 1.500 euro netto.