Antwoord:

In 2014 kreeg de PVDA haar eerste verkozenen in het parlement. In vijf jaar tijd hebben zij 47 wetsvoorstellen ingediend. De meeste daarvan genoten een brede steun bij de bevolking: bijvoorbeeld de miljonairstaks (ondersteund door 85% van de Belgen), de verlaging van de pensioenleeftijd naar opnieuw 65, of de verhoging van de uitkeringen tot boven de armoedegrens.

Maar van die 47 wetsvoorstellen werd er maar één besproken. Of beter, het werd tijdens een commissievergadering gedurende enkele seconden vermeld, om vervolgens door de rechtse partijen onderaan in de schuif te worden gelegd.

Voor ons is het duidelijk: als we de traditionele partijen willen dwingen om een minimumpensioen van 1500 euro netto in te voeren, dan moeten we een gunstige krachtsverhouding creëren door zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. De rechtse partijen en de werkgevers willen er niets over horen, en de volksvertegenwoordigers van de partijen die het minimumpensioen tijdens de verkiezingscampagne beloofden, dreigen het snel te “vergeten”, zeker als we weten dat zij zelf zeker zijn van een pensioen van ruim 4000 euro.

Daarom willen we 250.000 handtekeningen verzamelen voor een burgerwet.

De burgerwet bestaat sinds mei 2019. Ze laat burgers, mensen die niet verkozen zijn, toe om officieel een wetsvoorstel in te dienen bij het parlement, als ze daarvoor voldoende handtekeningen hebben. Hun voorstel moet dan verplicht besproken worden in een parlementaire commissie.

Voor de PVDA is dit een goede manier om het woord en de macht aan de mensen te geven en druk te zetten op de traditionele partijen.


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.