Antwoord:

Gelijkgestelde periodes blijven gelijkgestelde periodes. Daar veranderen we niets aan.

Waarover gaat het? De gelijkgestelde periodes zijn periodes waarin je niet werkt maar die wel meegenomen worden in de berekening van je pensioen. Het gaat om periodes van erkende werkloosheid, ziekte, tijdskrediet om voor kinderen, ouders of familie te zorgen.

Iemand die bijvoorbeeld 35 jaar heeft bijgedragen en vervolgens 5 jaar ziek is, heeft een loopbaan van 40 jaar (35 jaar effectief gewerkt en 5 jaar gelijkgesteld).

Wat betreft mensen met een beperking, zijn er twee verschillende mogelijkheden.

 

  1. Als de beperking het resultaat is van een arbeidsongeval, telt de rest van je leven en je loopbaan als gelijkgestelde periode. Je pensioen wordt dan berekend op basis van je laatste loon vóór het arbeidsongeval.

  2. Als de beperking er van bij de geboorte is of een andere oorzaak heeft dan een arbeidsongeval, wordt het niet als een gelijkgestelde periode gezien. Als je niet kan werken, krijg je een invaliditeitsuitkering. Op je pensioengerechtigde leeftijd krijg je een inkomensgarantie-uitkering. Het gaat dan niet echt om een pensioen.

Deze uitkeringen zijn overigens schandalig laag. Een beperking leidt vandaag vaak tot armoede. Dat is onaanvaardbaar. Daarom willen we deze uitkeringen optrekken tot boven de armoedegrens.

 


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.